Детайлен преглед

Детайлният преглед е систематизирано и подробно изследване на устната кухина. Оглеждат се всички органи и структури, като се регистрират всички норми и отклонения. При прегледа се спазва определен ред:

1. Меки тъкани – състояние на лигавица, устни, език, небце, гингива и пр.

2. Състояние на околозъбни тъкани – гингива, пародонт и др.

3. Състояние на лична устна хигиена.

4. Състояние на зъби – твърди зъбни тъкани, брой зъби, структурни изменения на зъбите и др.

5. Подредба и съотношение на зъбите – ортодонтски норми и отклонения.

6. Целенасочено изследване на долночелюстна става и движения на челюстта. Оклузия и функционални отклонения.

За целите на диагностиката може да се използват различни методи, способи и апаратури.