Естететични възстановявания

Безспорно е, че естественото е най-естетично!

Високоестетичните материали трябва да пресъздават загубените естествени структури без да се различават от тях.

Според засегнатите структури и способи на възстановяване  може да се направи следното разделение:

1. ОБТУРАЦИИ (ПЛОМБИ) – възстановки при частични поражения на единични зъби.

1.1 ФОТОПОЛИМЕРНИ РЕСТАВРАЦИИ – директни едноетапни възстановки.

1.2. КЕРАМИЧНИ ИНЛЕИ – лабораторни възстановки.

2. ФАСЕТИ – възстановки при частични поражения/дисморфизъм на множество зъби.

2.1. КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ

2.2. КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

3. КОРОНКИ ОТ БЕЗМЕТАЛНА КЕРАМИКА – възстановки при единични цялостно разрушени зъби.

4. КОРОНКИ  И  МОСТОВЕ  ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД, СВЪРЗАН С КЕРАМИКА – възстановки при цялостно разрушение на единични или множество зъби.

5. КОРОНКИ И МОСТОВЕ ОТ МЕТАЛ, СВЪРЗАН С КЕРАМИКА (МЕТАЛОКЕРАМИКА) – отоносително естетични възстановки.

6. ПИНЛЕИ (ЩИФТОВЕ) ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД – изграждания на корени с висока естетическа стойност.

7. ИМПЛАНТИ ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД – възстановки за загубени зъби с висока естетическа стойност.