Лечебна база и оборудване

Клиниката с обща площ от 75 кв.м. се намира в сграда, обособена като поликлиника с кабинети по дентална медицина, кабинети по специализиана медицина, козметично студио, студио за масажи.

Трите кабинета (КАБИНЕТ 1, КАБИНЕТ 2 КАБИНЕТ3 ) на Клиниката  АРТЕДЕНТ  са свързани помежду си чрез приемната за пациенти, която е оборудвана с мултимедия за приятен престой на пациентите. Достъпен е WiFi internet. Интересни книги и четива.

Освен трите кабинета и приемна има обособено и помещение за подготовка на инструментариума и стерилизационна.

Всеки от кабинетите е оборудван с компютри и мултимедия за визуализация на рентгенови снимки и мотивационна информация за пациетнте.