СТЕРИЛИЗАЦИОННА

bacteria

обект на стерилизацията – бактерии

virus

обект на стерилизацията – вируси

Стерилизацията е:  „conditio, sine qua non“  – условие, без което не може.

За пълна сигурност на инструментите и материалите,  които се използват се спазват точно определени протоколи за подготовка и стерилизация.

Инструментите за многократна употреба се подлагат на:

1. Механично почистване.

2. Химическа дезинфекция.

3. Основно механично почистване.

4. Подсушаване и индивидуално опаковане.

5. Автоклавиране.

Апаратите, използвани за тези процеси са:

uz vana

ултразвукова ваничка за механично и химическо почистване

uz2

ултразвукова вана с повишена мощност

opakovachna

машина за индивидуално опаковане на инстурментите

 

 

avtoclav Runyes

автоклав с малка вакуум камера и дигитален контрол над стерилизационния процес

avtoclv 2

автоклав с голяма вакуум камера и дигитален контрол на стерилизационния процес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakonai

всеки инстумент е идивидуално опакован и на него има маркировка за извършена стерилизация

 

 

zeta1

препарат за дезинфекция на едър и дребен инструментариум

 

 

 

 

Използваме препарати на утвърдени фирми –  Zerhmack – Itallyzeta2

sproex2

препарат, осигуряващ химическа стерилизация. За разлика от другите, които само дезинфекцират, той премахва и вируси и спори на бактерии.