За лечението

Лечението условно се разделя на:

1. Общо или основно(базово)

2. Специализирано

Какъв обем дейности ще са нужни на конкретен пациент зависи от здравословното състояние на устната му кухина

Според степента на засягане и съответно нужда от стоматологични интервенции пациентите могат да се групират както следва:

1. Стоматологично здрави – не се наблюдават проблеми.

Тази група пациенти обикновено имат добро ниво на лична устна хигиена. При тези пациенти се налагат периодични профилактични прегледи и контролно почистване на зъбна плака и (обикновено маки количества) зъбен камък.

2. Пациенти с единични кариозни дефекти, без оплаквания.

Началния кариес не създава дискомфорт и нерядко пациентите остават изненадани, че лекарят открива кариеси при профилактичните прегледи. При тези пациенти се налагат профилактично или лечебно почистване на зъбен камък и дентална плака  , мотивация за правилна подръжка на лична устна хигиена, лечение на откритите кариозни поражения и проследяване на случая с редовни профилактични прегледи.

3. Пациенти с множество кариозни дефекти, единични зъби с пулпит/периодонтит, единични загубени зъби, възпаление на венеца, видими натрупвания на плака и камък.

При тези пациенти лечението започва с основно почистване на зъбен камък и бактериална плака, продължава с мотивация и контрол на личната устна хигиена. Следва лечение на болезнени находки, лечение на други находки. Контрол. Възстановяване на разрушени зъби и налични дефекти в зъбните редици. Обикновено Подредбата на зъбите е запазена и възстановките са малки – до тричленни мостове и единични коронки.

4. Пациенти от 3. група, които дълго време не са лекувани загубват множество зъби, настъпват размествания на зъбните редици (прораствания, накланяне), развива се пародонтит ( загубва се стабилността на зъбите), кариесните увреждания прерастват в пулпити/периодонтити, някои зъби се разрушават до нивото на венеца.

Това са пациентите, нуждаещи се от комплексно лечение.

Лечението не завършва с поставянето на конструкциите. То продължава в проследяване на случая и подпомагане на пациента при подръжката на устната му хигиена и здраве.