Комплексни дентални решения

Комплексен подход при лечението включва:

1. Задълбочен анализ на стоматологичното състояние на пациента.

2. Изготвянен на план и стратегия на действие за подобряване на състоянието.

3. Реализиране на плана.

Относно анализа:

Цялостното и детайлното преглеждане:

използват се различни способи

1. Оглед

2. Детайлен преглед

3. Фотографиране

4. Рентгенологичен преглед – секторни снимки, снимки в захапка, периапикални снимки.

5. Допълнителни рентгенологични изследвания.

6. Диагностика на функционали отклонения  и анализ на гипсови модели, включени в артикулатор.

7. Диагностика на естетически норми и октклонения. Цефалометрични изследвания. Естетически анализ на усмивката.

Относно стратегията на лечението:

В зависимост от нуждите лечението може да се извърши самостоятелно от специалистите на АРТЕДЕНТ или пациетът да бъде насочен към по-тясно специализирани  колаборативни клиники (специфични ортодонтски лечения, прецизни хирургични интервенции, специализирано пародонтологично лечение и  пр).

Относно реализирането на плана:

По-бавната, трудна и отговорна процедура е планирането. Подготовката на зъбите за последващо възстановяване е първата част от реализацията на плана. Подготовката е от изключително важно значение за бъдещето на конструкциите. При подготвени зъби реализацията на конструкциите не отнема много време (около 7-10 дена).