Проектиране и планиране на цялостни възстановявания

Цялостното възстановяване се налага при сериозни отклонения от нормалното функциониране на зъбночелюстния апарат.

Нарушенията може да са загуба на зъби, засилено изтриване на зъбите, загубена естетика, затруднено храносмилане и пр.

 

Възстановяването на здравето на устната кухина изисква особено внимание от страна на стоматолога. Точното планиране на действията може да осигури и оптимален резултат. За да се изготви план е необходим задълбочен анализ.

 

Алгоритъмът на лечението може да се систематизира по следния начин:

 

  1. Събиране на информация относно състоянието на пациента.

 

1.1. Преглед, зъбен статус, регистриране на активни кариозни огнища, регистриране на състояние на венеца и околозъбните тъкани. Регистриране на състоянието на стави и мускули.

1.2. Документиране на началното състояние чрез рентгенографии и фотографиране.

1.3. Документиране чрез снемане на отпечатъци за изработване на гипсови модели.

 

Документирането е съществена част, която осигурява много информация за анализиране и подпомага поставянето на точна диагноза и съответно избор на методи за възстановяване.

 

  1. Изработване на гипсови модели, включени в артикулатор. Това е „гипсов аналог“ на пациента. Моделите могат да се подложат на прецизни измервания, анализи, модификации и пр. Така може да се обмислят различни подходи при една и съща начална ситуация.

 

  1. Анализ на фотографии и видеоматериали. Чрез този анализ се определят параметрите на бъдещите възстановки. Как те биха се вписали в индивидуалните особености на лицето на пациента. Каква част от зъбите се разкрива, как се движат устните и пр.

 

  1. Определяне на отклоненията от нормите и корекция. Определяне параметрите на корекциите. Създаване на правилно подредени зъби от восък – проект на бъдещата възстановка. Така се определя как би трябвало да изглежда крайното възстановяване.

 

  1. Определяне на начините и способите, чрез които ще се постигне крайният резултат. В зависимост от способностите на стоматолога и възможностите на пациента може да има различни подходи за решаване на еднакви ситуации. Например с или без импланти, с или без протеза и пр.

 

  1. Определяне на етапи по изпълнение и разходна схема. За да бъде конкретизирана разходната схема е необходимо конкретизирането на плана и методите на възстановка.

 

  1. Реализиране на плана.