Избелване в кабинетни условия

Избелването в кабинетни условия се постига с препарати с висока концентрация на избелващия агент. Използват се ускорители като различни видове лампи – светлинни източници. Задължително е използването на специален защитаващ венеца материал, който служи като бариера срещу избелващия агент. Процедурата има редица недостатъци:

1. Високата концентрация на препрарата налага внимателно манипулиране. Възможни са преходни химически изгаряния на меките тъкани. Задължително е процедурата да се извършва от специализиран изпълнител. Кабинетното време и времето на специалиста оскъпяват значително процедурата.

2. Ефектът от ускорителите понастоящем се приема за твърде незначителен, а те са скъпи устройства.

3. Ефектът е с по-малка дълбочина, сравнен с домашните системи за избелване.

4. Ефектът е с по-малка продължителност, сравнен с домашните системи за избелване.

Предимство на медода е скоростта и едноетапността.

Вашият стоматолог най-добре може да прецени, дали Вие сте добър кандидат за избелване!