Избелване на единични зъби

При девитализирането (умъртяване) на зъби често се получава и промяна на цвета им. При фронтали зъби това може да е сериозен естетически проблем. Този тип преоцветявания могат да се третират чрез вътрешно избелване за конкретните (единични) зъби.

Процедурата има следните етапи:

1. Преценка на ситуацията и коментар с пациента относно предвидимостта на резултата.

2. Изработване на кухина, в която ще се прилага избелващият препарат.

3. Инспекция на кореновата заплънка на зъба и защитата й с подходящ бариерен цимент. Ако каналната заплънка не е добра, може да се наложи нейното преработване.

4. Апликация на избелващият препарат. Може да се наложат няколко последователни сеанса.

5. Изработване на естетично възстановяване с новопостигнатия цвят.