ИМПЛАНТОЛОГИЯ

За по-добро разбиране на естеството на този дял от съвременната стоматология е необходимо познаването на определени  основни понятия:

1. Имплантация.

2. Импланти.

3. Кандидати за импланти.

4. Видове имплантации – методи и разновидности.

5. Костни дефекти и костозаместващи материали. Тъканна регенерация.

6. Възстановки върху импланти – коронки, мостове, протези.

7. Рискове при имплантологично лечение.

8. Имплантологични решения