КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Лечението в клиника АРТЕДЕНТ е съпроводено от подробно проследяване и докумениране.

Преразглеждането на документацията създава възможност за подробен анализ и усъвършенстване на използваните методи и подходи при лечебите процедури.

Клиничните случаи може да се групират по различни показатели:

1. Естетическо възстановяване

клиничен случай М.Ф. – планиране и релаизация на керамични фасети и обвивни безметални коронки   (вж. подробен   PPT файл)

-клиничен случай С.Х. – подмяна на металокерамична фасета с циркониев щифт и циркониево-керамична корона и избелване

-клиничен случай Л.Б. – металокерамичен мост за предни зъби и пинлей от хром кобалт

pan 1

2. имплантологично лечение

-клиничен случай К.П. – възстановяване на 46 и 47 чрез импланти и коронки

-клиничен случай Р.В. – цялостно възстановяване с импланти, мостове и директни фотополимерни възстановки. (вж. по-подробен PPT файл)

3. Протетично лечение

-клиничен случай Г.Г – мост, подържащ моделнолята протеза за горна челюст и мостове за долни странични зъби

-клиничен случай И.Д. – мост, подържащ моделнолята протеза за горна челюст и мостове за долни странични зъби

-клиничен случай Ф.М. – назъбна протеза за горна челюст със задържащи елементи (пинлеи  и коронка с ключалка)

4. Пародонтологично лечение

клиничен случай Л.И. – клинична орална хигиена, лечение на пародонтит

5. Комплексно лечение

– клиничен случай В.В. – лечение на тежък пародонтит и комплексно възстановяване с металокерамични мостове

-клиничен случай Р.В. – цялостно възстановяване с импланти, мостове и директни фотополимерни възстановки.