Терапевтично (кариесологично) лечение

Тази част от Вашето лечение цели да възстанови поражения върху твърдите зъбни тъкани (кариозни, травматични, функционални и др) , както и поражения върху зъбните нерви и прилежащата кост около отворите на кореновите канали(периодонтит, грануломи и др)

На кариеса се гледа като на инфекциозно заболяване, предизвиквано не от един, а от група едновременно действащи микроби. Те образуват киселини в междузъбните пространства чрез ферментация на захарите от храната ни. Киселините разтварят минералната субстанция на зъбите като това довежда до образуване на дефекти по зъбите.

Лечението на кариеса е заместително, т.е. премахване на увреждането и запълване на дефекта с изкуствен материал.

Само най-ранната фаза на кариеса може да се реминерализира (вж. профилактика и ранно лечение на кариес)

Лечебен процес при кариес без увреждане на нервите:

1. Диагностика – подробен и целенасочен преглед. Рентгенови изследвания. Трансилюминация. Кариесиндикаторни системи. Фотографиране.

2. Отстраняване на причините за кариеса и мотивация на пациента за правилна подръжка.

3. Определяне на приоритета за лечение: 1. Болезнени оплаквания, 2. Дълбоки увреждания с опасност от компликация, 3. Естетически значими увреждания, 4. Дълбоки увреждания без опасност от компликация, 5. други поражения.

4. Извършване на възстановителните процедури – обикновено в един сеанс се възстановяват 1 до 2 кариозни дефекта, като при нужда е възможно и анестезиране.

5. Поддръжка. Инспекция на реставрациите и периодично полиране.

Лечебен процес при кариес с увреждане на нервите:

1. Обратими пулпити – това са състояния, при които нервът на зъба може да се запази жив. Вашият лекар може най-добре да прецени състоянието на конкретния пулпит и дали е възможна такава терапия.

2. Необратими пулпити – това са състояния, при които се налага нервът да бъде отстранен от кореновата система на зъба и каналите да се запълнят с медикаменти, които ги херметизират. (ендодонтско лечение)

2.1. Анестезиране – прилаган метод е витална екстирпация ( изваждане на нерва под упойка). В съвременната медицинна не се използва АРСЕН.

2.2. Обработка на канали – откриване, определяне на дължина (рентгенологично), създаване на достъп, разширяване, промиване, дезинфекция, подсушаване, подготовка за запълване.

2.3. Запълване на канали.

2.4. Рентгенологичен контрол на запълването.

2.5. Рентгенологично проследяване на лечението – контролни снимки след определен период от време.

Лечебен процес при увреждане на нервите и прилежащата кост около отворите на каналите (периодонтити, грануломи, кисти)

1. Преценка за достъпност до каналната система на зъба и коментар с пациента относно предсказуемостта на резултата.

1.1. При зъби с първични лечения прогнозата е значително по-добра.

1.2. При зъби с недобре запълнени канали и счупени инструменти  прогнозата е под въпрос.

1.3. Размерът на изменението оказва значение върху избора на конкретен метод на лечение.

2. Създаване на достъп, отстраняване на стари заплънки и некротични тъкани, обработка и дезинфекция, подготовка за запълване.

3. Запълване.

4. Рентгенов контрол. След 3 месеца се прави снимка за контрол на регенерацията на костта.