Хирургично лечение

Неспециализирано хирургично лечение:

Екстракция на зъби.

Екстракция на неретенирани (пробили) мъдерци.

Екстракция на ретенирани (непробили) мъдерци.

Ексцизия (изрязване) на мекотъканни образувания.

Екстирпация на кисти през екстракционни рани.

Хирургична ревизия на екстаркционни рани.

Хирургични интервенции при абсцеси и флегмони.