Порцеланови фасети – алгоритъм на планиране и реализиране

1. Запознаване със случая.

Обикновенно пациентът, желаещ реконструкция с фасети е добре информиран и той директно се насочва към този метод. Стоматологът трябва да направи подробен и целенасочен преглед, дали пациентът е добър кандитат за фасети.

Добрите кандитати са  със запазени структури на предните зъби, без множество стари пломби, с малки, или без размествания на зъбите. Правилната захапка е от голямо значение за нормалното функциониране и дългосрочен успех на фасетите.

При първото посещение се извършва фотографиране на случая и изработване на отпечатъци за гипсови модели.

i1

Случай М.Ф. – АРТЕДЕНТ ООД. Събраната информация се анализира, преценява и въз основа на това се изготвя план на действие.

i5

Случай М.Ф. – АРТЕДЕНТ ООД. При конкретния случай двата централни резеца са по-подходящи за обвивни корони, поради големи фотополимерни възстановки, докато страничните резци могат да се реконструират с фасети

b5

извършва се естетически анализ на усмивката и определяне на пропорциите – норми и отклонения.

Clipboard02

създава се гипсов модел в артикулатор, като така се симулират антатомически и функционални показатели и проектирането продължава въху гипсоия аналог на пациента.

w1

планира се корекция на височината на предните 4 зъба, като нивото на режещите ръбове се запазва. Коронките се удължават към венеца, като за това е необходима хирургична процедура – гингивектомия.

w10

създава се восъчен прототип на бъдещите възстановки, като се съблюдават естетически норми за пропорциите на зъбите.

w11

восъчният прототип дава релана представа как ще изглеждат зъбите в края на лечението.

Следва клиничен етап – Превизуализация:

pr4

върху зъбите на пациента се добавя материал (фотополимер) и така се създава леко прикрепена фотополимерна фасета. Така, преди за започне инвазивното лечение, може да се прецени вида и формата на планираните фасети.

pr3

Провежда се коментар с пациента относно формата, пропорциите, очакванията и пр. При одобряване на ситуацията се предприемат следващите действия.

pr1

Превизуализацията дава спокойствие и готовност за съдействие от страна на пациента.

Следва хирургическа фаза – гингивектомия:

pan

гингивектомията осигурява нормална пропорция на предните зъби и създава предпоставки за добро естетическо възстановяване

Изработване на временни фотополимерни фасети.

Clipboard01

непосредствено след интервеницята се изработват фасети от фотополимер с проектираната форма. Така се изчаква период на оздравяване на венеца.

ff1

през оздравителния период пациентът може да прецени фомата и позициите на възстановката и ако се налагат корекции те да бъдат извършени преди да се завърши случаят с порецеланови фасети.

Фаза на препариране на зъбите:

pan2

препарацията цели да осигури място за бъдещите фасети. Ако дебелината им е равна на добавения восък, то няма да се пили нищо от зъба. Ако има стари фотополимерни възстановки е по-добре да се отпилят (при централните резци). Интервеницията протече без нужда от упойка.

ff2

след снемането на отпечатъци се изработват нови фотополимерни фасети и обвивни коронки