Рентгеново оборудване и изследвания

Денталната радиография е в основата на качественото стоматологично лечение.

Защо е необходимо стоматологичният кабинет да разполага с рентгенова апаратура:

  1. Допълва общия преглед, като прецизира диагнозите.
  2. Ранно откриване на кариес.
  3. Предпоставка за сполучливи ендодонтски лечения.
  4. Предпоставка за сполучливи имплантологични лечения.
  5. Висока информативна стойност на изследването при екстракции на фрактурирани корени и зъби.
  6. Контролиране на лечението.
  7. Планиране за целите на имплантологията.
  8. Проследяване на постигнатите резултати.

Клиниката АРТЕДЕНТ е оборудвана с апарати от водещия в световен мащаб производител Planmeca- Finland.

 

pl

intra2

рентгенова уредба с високочестотен генератор, оборудван с дигитален сензор. Тази комбинация осигурява прецизен образ при минимални (пренебрежимо малки) дози лъчение.

 

kabinet 1b

клиниката разполага с две рентенови уредби с дигитални сензори – Кабинет 1

kabinet 2 a

клиниката разполага с две рентенови уредби с дигитални сензори – Кабинет 2

Предимствата на дигиталната радиография са:

1. Позволява мигновенно изображение.

2. Изключително ниско радиационно натоварване на пациента – до 10 пъти по-ниски дози от конвенционална радиография.

3. Дигитален образ с голяма резолюция (HD).

4. Лесно съхранение на данните в компютър. Всеки пациент има личен архив.

5. Лесна обработка и корекция на изображенията. Записване на важни уточнения и допълнителни данни към снимките.

6. Възможност за споделяне на изображенията.

intra5

Кабинет 2 – Planmeca Prosensor дигитален интраорален сензор, който има над десет пъти по-голяма чувствителност към радиаця, сравнен с обикновен ренгенов филм.

pro1

Кабинет 1 – Progeny MPS – USA. Дигиталният сензор генерира мигновен образ, което позволява изследване в момента на манипулацията.

Други рентгенологични методи:

1. За обща диагностика се използва Ортопантомография, като за нея пациентите се насочват към специализирани рентгенологични лаборатории.

2. За целите на имплантологията се използват Компютърно-томографски снимки, като те се правят в специализирани рентгенологични лаборатории.

3. За целите на прецизната имплантология се използват 3D рентгенологични образи.

x1

дигитална ортопантомограма (панорамна) – дава обзорен поглед върху зъби и челюсти. За по-прецизен образ може да се наложат и допълнително секторни снимки.

ct

CT – компютърна томография. Много добра информативна стойност на изследването с възможност за прецизни измервания на обемите костна тъкан.

promax

3D – триизмерни образи на скелета и зъбите. Последни достижения на радиологията. Скъпо, но много прецизно изследване