Домашно избелване на зъби

Избелване на зъби

Процедурата се извършва в едно посещение в кабинета. Снемат се отпечатъци от силикон. Изготвят се индивидуални шини за избелване в лабораторията. След технологичното време е второто посещение за предаване и напасване на шините.

Този тип системи работят с препарати с по-ниска концентрация на избелващия агент. Това осигурява следните предимства:

1. По-малък риск от свръхчувствителност на зъбите.

2. По-малък риск за венеца.

3. По-добър контрол върху избелването. Става постепенно и може да се прекъсне при нужда.

4. По-лесно приложение. Пациентът сам прави апликациите в домашни условия.

5. Шините са за многократна употреба.

6. Лесно повторно избелване след определен период от време без участието на стоматолога.

7. При възникване на чувствителност от страна на зъбите или венеца е възможно разреждане на процедурите.

8. По-ниската концентрация дава по-дълбок и по-устойчив ефект на избелване.

Това е методът, който се препоръчва по-често.

За по-добър контрол на процедурата е възможно първо да се третира едната челюст, а след това другата. Така може реално да се отчете ефектът от избелването.

Вашият стоматолог може най-добре да прецени, дали Вие сте добър кандитат за избелване!