щифтови възстановки

Когато видимата част на зъба е силно разрушена, или заплашена от счупване, но кореновата му част е запазена, е възможно изграждането на зъба с щифтови възстановки. Това са вътрекоренови елементи, които осигуряват опора за бъдещи изкуствени коронки. Те се поставят в предварително запълнените канали на зъба.

Варианти за щифтови възстановявания:

1. Директно щифтово възстановяване:

conv post

в канала се поставя фабричен щифт, около който се изгражда директно в устата пънче от пластичен материал

2. Индиректно (лято) щифтово възстановяване. Нарича се още пинлей. То може да е от метал (CrCo – хромкобалт, Au – злато) или от циркониев оксид.

Процедурата по изработването на пинлеи е по-сложна и многоетапна.

pin shema

първо се изработва легло за пинлея във вече запълнения канал, като се спазват определени принципи: дължината на вътреканалната част трябва да е мин. 2:1 спрямо коронковата част, ширина 1:1:1 – корен/пин/корен и др.

 

podgotweni1

корените обикновено са запазени от кариозни поражения и са много добра основа за подобен тип изгграждания. При подготовката се стига до здрав дентин и се създава достатъчно дълбоко легло за щифта – Случай В.В. – АРТЕДЕНТ ООД.

Следва отпечатък  с  високопрецизни силикони:

impr

отпечаъткът се използва за отливане на модел в лабораторията и върху модела се изработват щифтовете

model

на модела зъботехникът изработва от восък прототип на щифта, следва опаковане в огнеупорна маса, изгаряне на восъка и отливане на метал в огнеупорната маса.

model s pin

готовите метални щифтове постъпват в кабинета за втората фаза – циментиране в съответните легла (корени)

model s pin2

металът се отлива при 1200 градуса по Целзии, което дава много голяма здравина на малките елементи. Щифтът ляга пасивно в канала, като няма риск от фрактуриране на корените.

pin zybi1

циментираните щифтове стават като монолитно тяло със зъба. Те ще служат като опора за бъдещи коронки

pin zybi

Процедурата отнема едно посещение за подготовка за щифтове и второ за циментирането им, т.е. с едно повече от директния метод, но предимствата са значителни.

 

Сравнителен анализ на директни (витнови) към индиректни (лети) щифтове:

1.Директните са едноетапни – възможно е в едно посещение да се изгради и подготви за коронка. Летите са двуетапни.

2. Директните са с по-ниска стойност. Летите са по-времеемки и скъпи.

3.Директните не изискват специализирани изпълнители и зъботехници.  Летите се подготвят от специализиран стоматолог и  изработват от зъботехник в лаборатория.

4.Директни изграждания са значително по-слаби и крехки. Летите имат голяма здравина, което затруднява обработването им.

5. Завинтването на щифтовете може да създаде напрежение и опасност от фрактура на корена. При летите има пасивно лягане на щифта без напрежение.

6. Директното изграждане е трудно за реализриране при разрушения без запазени стени (корен). При летите отпечатъкът много добре пресъздава корена на модел и изработванетона щифта не е проблем. Пасва иделано.

7. Директното изграждане има минимум три компонента – цимент, винт, материал. Това създава рискове. При летите имаме монолитен щифт, циментиран с изключително тънък слой цимент.

8. Директните щифтове са фабрични и цилиндрични, докато корените са с неправилна форма, това създава неравномерно натоварване на кореновата повърхност и риск от фрактури. Летите щифтове са с индивидуализирана форма, пасваща точно и по каналната част и по хоризонталната коренова част. Те защитават по-слабите стени и могат да действат като стабилизиращ пръстен при нужда.