прием на пациенти

Времето е ценно както за кабинета, така и за пациента. Работата по предварително уточнен график е от голяма полза. Клиниката  работи по предварително изготвен график като се спазват определени принципи за управление на графика, осигуряващи  възможно най-удобното облсужване за Вас.

Записване на часове е възможно на място, по телефона, по e-mail и пр.

Препоръчително е пациентът да е в клиниката поне 5 мин. преди записания му час.

Ако записан пациент не е налице, от часа му ще се  възползва пациент от незаписаните или следващият по график.

Пропуснати часове:

Ако се налага да се отмени час, моля обадете се навреме!

Пропуснатият час без предупреждение е пропиляно стоматологично време, то е скъпо!

При пропуснати часове е възможно при записването на нови да се иска депозит!